D'acord amb l' establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del que és responsable Jordi Juanola Trias que ha estat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d'informar-li sobre els productes i serveis sol·licitats, així com l'enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos.

Li informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social de 9 SISTEMA SERVEIS INFORMATICS 2005 SL, sito en C/ORIENT, 40 - 17006 GIRONA - GIRONA.

Li informem també que les dades personals subministrades no seran cedits ni comunicats, ni tan sols per a la seva conservació, a terceres persones.